Zendingscommissie Zendingscommissie
Zendingscommissie Doel De gemeente is geroepen, het Evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen in deze wereld. We weten ons daarom ook geroepen tot zending. Met de  zustergemeenten Driezum en Wâlterswâld is een officieel contact aangegaan met Lieuwe Schaafsma, die namens de Gereformeerde Zendingsbond werkt in Malawi.   Via het project ‘’Deelgenoten” hebben we ons als beide gemeenten verplicht om zijn werk jaarlijks met € 4.000,- te steunen. Hiertoe is ook een zendingscommissie in de gemeente actief. Via de kerkbode en deze site houdt de commissie ons op de hoogte van dit project, maar ook van andere belangrijke ontwikkelingen die de zending betreffen.   De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Mw. B. de Groot - van der Veer (voorzitter)
Westerloane 9
9108 LC Broeksterwâld 
06-42996366
Mw. A. Oosten - de Groot
Achterweg 8 9109 AH
De Valom 06-23073472 
Dhr. K. Jacobs, (penningmeester)
Tsjerkeloane 14
9113 PJ Wâlterswâld
0511-423914
Dhr. F.T. Benschop
Eintemastrjitte 7
9104 EW Damwâld 0511-422281
Dhr. M. Elzinga, deelgenotencontact
Ds. Germswei 15,
9104 DM Damwâld,
0511 422314.

Er is op dit moment een vacature in deze commissie.
terug