Mediterend naar de zondag Mediterend naar de zondag
Er gaat op D.V. zaterdagavond 29 januari van 19.00 uu - 20.00 uur voor de derde keer een interkerkelijkgebeuren van start onder de titel: "mediterend naar de zondag". Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten uit onderscheiden kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden.
 
Overzicht
Datum Predikant Onderwerp Locatie
21 mei Ds. H. de Greef Jezus geneest de geraakte CGK Broeksterwâld
Andreasgemeente
( Wordt gehouden in de Sionskerk, Haadwei 127 Damwald
 
Bijbelkring

Bijbelkring
De Bijbelkring gaat op D.V. woensdagavond 6 oktober weer beginnen. Ter voorbereiding kunt u Romeinen 1: 1 - 7 lezen. U bent op de volgende woensdagavonden van harte welkom in Maranatha. De avonden beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 20.30 uur.
De data voor dit jaar (2022)  zijn vastgesteld op D.V 6 april en 20 april.

We hopen u te mogen begroeten.
 
Data Oud Papierinzameling Data Oud Papierinzameling
Op de volgende data in 2021 staat er bij de familie H.de Vries aan de Kolkenslaan 12 te Driesum een container waarin oud papier wordt verzameld voor de CNS. Op deze manier kunnen we een kleine bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs in ons dorp. Het is maar een kleine moeite voor ons om het oud papier daar naar toe te brengen. Zo kan de CNS projecten in haar onderwijs financieren.

Data: 26 - 28 mei
          23 - 25 juni
          28 - 30 juli
          25 - 27 augustus
          22 - 24 september
          27 - 29 oktober
          24 -26 november
          22 - 24 december
 
 
Zondagsschool

Zondagsschool
Komend seizoen is er  zondagsschool in gebouw "Maranatha" in Wouterswoude.
Onderbouw: Na de morgendienst op zondag
Bovenbouw: Op de zaterdagavond.

Data volgen zo snel mogelijk !
We zien je heel graag komen!
 
Catechese

Catechese
De catechese wordt dit seizoen opnieuw op de maandagavond gehouden in de Ald Skoalle in Driesum. De leiding zal voorlopig in handen zijn van Ds. J. Mol uit Driesum. Op D.V. maandag 4 oktober is de start van het catecheseseizoen. Er zijn de volgende groepen samengesteld: Groep 1 ( t/m 15 jaar)    18.30 - 19.15 uur
Groep 2 (vanaf 16 jaar)  19.15 - 20.00 uur
Groep 3 ( vanaf 18 jaar) 20.15 - 21.00 uur

Data
:
In de vakantieweken en in de week van dankstond voor gewas en arbeid en bidstond voor gewas en arbeid zijn er geen catechesaties.
 
 
Jeugdvereniging

Jeugdvereniging
De verenigingsavond start op 18 september aanstaande. Je hoort nog precies op welk tijdstip. Voor de - 16 groep is de eerste avond op 19 september van 20.00 uur tot 21.30 uur in gebouw Maranatha. Voor de + 16 groep is de eerste avond een week later op 26 september vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur.
We zien je graag verschijnen!

De leiding: Gerard, Corne, Wijtske, Siebrina en Hendrike