Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
Voor jongeren en ouderen die het verlangen in hun hart hebben om belijdenis des geloofs af te leggen is er de mogelijkheid om de belijdeniscatechese te volgen. Deze is te volgen in de pastorie van Wâlterswâld. Tijdstip waarop deze begint is 19.30 uur. De behandelde stof vind u in het boekje "de Heidelbergse Catechismus"
De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 20 december, 3 januari, 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 11 april, 25 april en 9 mei.

We hopen op gezegende bijeenkomsten.
 
Bijbelkring

Bijbelkring
De Bijbelkring gaat op D.V. woensdagavond 5 oktober weer beginnen.U bent op de volgende woensdagavonden van harte welkom in Maranatha. De avonden beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 20.30 uur.
De data voor dit seizoen (2022 / 2023)  zijn vastgesteld op D.V 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 22 maart, 5 april en 19 april.

We hopen u te mogen begroeten.
 
Data Oud Papierinzameling Data Oud Papierinzameling
Op de volgende data in 2022 staat er bij de familie H.de Vries aan de Kolkenslaan 12 te Driesum een container waarin oud papier wordt verzameld voor de CNS. Op deze manier kunnen we een kleine bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs in ons dorp. Het is maar een kleine moeite voor ons om het oud papier daar naar toe te brengen. Zo kan de CNS projecten in haar onderwijs financieren.

Data: 22 - 24 september
          27 - 29 oktober
          24 -26 november
          22 - 24 december
 
 
Zondagsschool

Zondagsschool
Komend seizoen is er  zondagsschool in gebouw "Maranatha" in Wouterswoude.
Onderbouw: Na de morgendienst op zondag
Bovenbouw: Op de zaterdagavond.

Data volgen zo snel mogelijk !
We zien je heel graag komen!
 
Catechese

Catechese
De catechese wordt dit seizoen opnieuw op de maandagavond gehouden in de Maranatha te Wouterswoude. De leiding zal in handen zijn van Ds.K.H. Bogerd uit Wouterswoude. Op D.V. maandag 10 oktober is de start van het catecheseseizoen. Er zijn de volgende groepen samengesteld:
Groep 1 ( t/m 15 jaar)    18.30 - 19.15 uur
Groep 2 (vanaf 16 jaar)  19.15 - 20.00 uur
Groep 3 ( vanaf 18 jaar) 20.15 - 21.00 uur

Data
: 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november, 5 december, 12 december, 19 december, 9 januari, 16 januari, 23 januari, 30 januari, 6 februari, 13, februari, 20 februari, 13maart, 20 maart en 27 maart.
In de vakantieweken en in de week van dankstond voor gewas en arbeid en bidstond voor gewas en arbeid zijn er geen catechesaties.