Zendingscommissie Zendingscommissie
Zendingscommissie Doel De gemeente is geroepen, het Evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen in deze wereld. We weten ons daarom ook geroepen tot zending. Met de  zustergemeenten Driezum en Wâlterswâld is een officieel contact aangegaan met Ds. P. Kleinbloesem, die namens de Gereformeerde Zendingsbond werkt in Cuba. Hij werkt samen met de lokale kerk en is betrokken bij allerlei vormings- en toerustingsactiviteiten.  Via het project ‘’Deelgenoten” hebben we ons als beide gemeenten verplicht om zijn werk jaarlijks met € 4.000,- te steunen. Hiertoe is ook een zendingscommissie in de gemeente actief. Via de kerkbode en deze site houdt de commissie ons op de hoogte van dit project, maar ook van andere belangrijke ontwikkelingen die de zending betreffen.   De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:


Mw. A. Oosten - de Groot
Achterweg 8 9109 AH
De Valom 06-23073472 

Dhr. M. Elzinga, deelgenotencontact
Ds. Germswei 15,
9104 DM Damwâld,
0511 422314.

Er zijn  op dit moment vier vacatures in deze commissie.
 
Dagboek 2024

Dagboek 2024
Het GZB dagboek "Een hand vol koren"voor het jaar 2024 is ook weer te bestellen. De kosten voor het dagboek zijn € 14,95 waarvan ruim € 8,-- wordt besteed aan het project van ds. P. Kleinbloesem. Elke dag biedt zij 2 overdenkingen: een voor volwassenen en een voor de jongeren.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen verwerkenin de overdenkingen, krijgt u ook een kijkje in Gods kerk buiten onze landsgrenzen.

U kunt de dagboekjes bestellen via de intekenlijsten die in de kerk komen te liggen, of via de hervormde kerkapp van Driezum of Wâlterswâld. Voor diegene die liever willen mailen of bellen die kunnen ons benaderen via het onderstaande adres of telefoonnummer.
Voor Driezum:       ms.elzinga@solcon.nl   tel: 0511-422314
Voor Wâlterswâld: antje d g@hotmail.com tel: 0644914113

De prijs van het dagboek is € 14,95 en kan worden overgemaakt op de rekening van de zendingscommissie NL 26 RABO 0307817059 t.n.v. Ned. Herv. Gemeente Wâlterswâld o.v.v "Dagboekje G.Z.B. 2023"