Bidstond 2024 Bidstond 2024

  Biddag 2024Hervormde Gemeente Wouterswoude


Kom je ook?

Thema CNS: ‘Weten dat God hoort’
     D.V. woensdag 13 maart
Hervormde kerk
WâlterswâldVoorganger: Ds. K.H. Bogerd
Ook de allerkleinsten zijn welkom!
Aanvang 14.00 uur


’s Avonds om 19. 30 uur Bidstond
Kerkdiensten iedere zondag: 09:15 en 14:00 uur
 
 
Hervormde Gemeente Wouterswoude Hervormde Gemeente Wouterswoude
Wat fijn dat u onze website bezoekt. U bent van harte welkom om ook onze kerkdiensten te bezoeken! Elke zondag is er twee keer, om 9:15 uur en 14:00 uur, een eredienst in ons kerkgebouw aan de Tsjerkeloane 34 te Wâlterswâld.Informatie hierover vindt u op deze site onder het kopje diensten of onder de knop kerkdiensten. Tijdens de morgendienst is er een oppas voor de kleine kinderen in gebouw Maranatha tegenover het kerkgebouw.

Ook doordeweeks zijn er diverse gesprekskringen en verenigingen. Informatie hierover is op deze website te vinden onder de knop verenigingen.
 
Diensten Diensten
         
Zondag 3 maart              9.15 uur Ds. K.H. Bogerd
                                      14.00 uur Ds. K.H.Bogerd
Zondag 10 maart            9.15 uur Ds. D.J. Budding Waarder
                                      14.00 uur Ds. D.J. Budding Waarder
Woensdag 13 maart      14.00 uur Ds. K.H. Bogerd Biddag voor gewas en arbeid
                                      19.30 uur Ds. K.H. Bogerd Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 17 maart            9.15 uur Ds. G.J. Capellen Damwâld
                                      14.00 uur Ds. K.H. Bogerd
Zondag 24 maart            9.15 uur  Ds. M.C. Schreur Ouddorp
                                      14.00 uur Ds. M.C. Schreur Ouddorp
Vrijdag 29 maart             9.15 uur Ds. K.H. Bogerd  Goede Vrijdag
Zondag 31 maart            9.15 uur Ds. K.H. Bogerd  Eerste Paasdag
                                      14.00 uur Ds. A.A. Egas Damwâld
Maandag 1april               9.15 uur Ds. K.H. Bogerd gezamenlijke dienst met de gemeente van Driesum
Zondag 7 april                9.15 uur Dr. P.Vermeer Wezep
                                     14.00 uur Dr. P.Vermeer Wezep
 
 
Prikkelende Preken

De Jakobusbrief uitgelegd
Prikkelende Preken


Onder die titel verscheen in april van dit jaar een nieuw boek van de hervormde predikant ds. K.H. Bogerd uit Wâlterswâld. Centraal in het boek staat de Brief van Jakobus uitgelegd en toegepast.

Ds. K.H. Bogerd heeft voor deze titel gekozen, omdat de Jakobusbrief hem door zijn inhoud heeft geprikkeld. Ik noem een aantal thema’s die in deze brief aan de orde komen:

-‘Kwaadspreken is elkaar verdoemen’,
-‘Is ons bezit verrot?’,
-‘Is ziekenzalving Bijbels?’,
-‘De tong is als het roer van een schip’, ‘
-Waar komt goed en kwaad vandaan?’.          

Wanneer je tekst voor tekst door dit Bijbelboek heentrekt, zoals ds. Bogerd heeft gedaan, veelal in navolging van de kerkvaders en de reformatoren, dan kun je om geen enkele tekst in deze brief van Jakobus heen.

Het hele bedrag van het door u gekochte boekexemplaar komt ten goede aan de kerk.
Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Om Sions Wil Alblasserdam, is verkrijgbaar in de boekhandel onder ISBN: 978-94-6335-126-3.Prijs ; € 19,50

Ook kunt u het boek bestellen bij de familie Pompstra in Damwoude. Dit kan door te bellen naar het telefoonnummer 0511-424493. U mag ook mailen naar het volgende adres: willypompstra@live.nl  Wie hier het boek bestelt, zorgt ervoor dat het hele aankoopbedrag ten goede komt aan de hervormde gemeente in Wâlterswâld.

Van harte aanbevolen.
 
 
QR code

QR code
Beste bezoeker,

Wanneer u onze website bezoekt, en de verschillende activiteiten volgt via de wegen van de media, dan is er nu een mogelijkheid om via de afgebeelde QR code een donatie te doen voor het werk in onze gemeente. U scant met de camera van uw smartphone de code en klikt op de link die verschijnt. Vervolgens kunt u via de link uw eigen gekozen bedrag doneren aan onze kerk. Alvast bedankt voor uw gave. Weet dat de HEERE de blijmoedige gever liefheeft.

 
 
Bijbellezingen Romeinen

Bijbellezingen Romeinen
De Bijbelkring vindt ook dit seizoen plaats op de woensdagavond. Op deze avond zal ds. K.H.Bogerd verder gaan met de uitleg van de Romeinenbrief. Deze avonden beginnen om 19.30 uur in gebouw Maranatha tegenover de kerk. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken.
De data zijn:  14 februari, 28 februari, 27 maart, 10 april en 24 april.
 
Mediterend naar de zondag 2024 Mediterend naar de zondag 2024
Mediterend naar de zondag ‘De zeven kruiswoorden van de Heiland?’ 2024
Op de volgende zaterdagavonden van 19.00 uur - 20.00 uur
Datum Locatie Predikant Onderwerp
10 februari HG Driezum
Hervormde kerk
Sytzamawei 8
Ds. G.J. Capellen  


 
Kruiswoorden 1.‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ 2.‘Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ 7.‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’
23 maart HG Wâlterswâld
Hervormde kerk
Tsjerkeloane 34
 
Ds. A.A. Egas

 
Kruiswoord 3 ‘Vrouw, zie, uw zoon. Zoon, zie, uw moeder.’
20 april CGK Broeksterwâld
Andreasgemeente
te Damwâld
Foarwei 19
Ds. H. de Greef


 
Kruiswoord 4‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’
25 mei CGK Damwâld
Sionskerk
Haadwei 127
Ds. K.H. Bogerd


 
Kruiswoord 5 ‘Mij dorst.’
29 juni HHG Wâlterswâld
Locatie: Sionskerk Damwâld
Haadwei 127
Ds. A. Snoek Kruiswoord 6 ‘Het is volbracht’


Collecte ten bate van kinderkoor Shalom en interkerkelijke Connect Jongerenavonden Fryslân