Prikkelende Preken

De Jakobusbrief uitgelegd
Prikkelende Preken


Onder die titel verscheen op donderdag 13 april 2023 een nieuw boek van de hervormde predikant ds. K.H. Bogerd uit Wâlterswâld.
Centraal in het boek staat de Brief van Jakobus uitgelegd en toegepast.

Ds. K.H. Bogerd heeft voor deze titel gekozen, omdat de Jakobusbrief hem door zijn inhoud heeft geprikkeld. Ik noem een aantal thema’s die in deze brief aan de orde komen:

-‘Kwaadspreken is elkaar verdoemen’,
-‘Is ons bezit verrot?’,
-‘Is ziekenzalving Bijbels?’,
-‘De tong is als het roer van een schip’, ‘
-Waar komt goed en kwaad vandaan?’.          

Wanneer je tekst voor tekst door dit Bijbelboek heentrekt, zoals ds. Bogerd heeft gedaan, veelal in navolging van de kerkvaders en de reformatoren, dan kun je om geen enkele tekst in deze brief van Jakobus heen.

Het boek is voorzien van een inlegvel waarop staat dat het bedrag van € 19,50 kunt overmaken ten name van de hervormde gemeente te Wâlterswâld, zodat het hele bedrag van het door u gekochte boekexemplaar ten goede kont aan de kerk.
Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Om Sions Wil Alblasserdam, is verkrijgbaar in de boekhandel onder ISBN: 978-94-6335-126-3
 
terug