Predikant Predikant
ds. K.H. Bogerd
Achterwei 34
9113 PR Wâlterswâld
0511-421388 
Bij geen gehoor: 06-36275893
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
M.Kuipers (scriba)  email: meindert.kuipers@gmail.com 
T. M. Boer (ouderling)
vacature (ouderling)
L. v.d. Ploeg (diaken)
vacature (diaken) 
H. Oosten (diaken)
 
 
Koster Koster
Sj. van der Veer
Achterwei 31
9113 PP Wâlterswâld
0511-423843
 
 
Kerkvoogdij Kerkvoogdij
Dhr. B. Schaafsma
Kooilaan 12
9113 AM Wouterswoude

Dhr. L. v.d. Ploeg
Wjuk 16
9145 RB Ternaard
 
 
Website beheerder Website beheerder
 Dhr. A. Eisma
Waldheem 16
9113 PS Wouterswoude
e-mail: albertencobie@planet.nl