Mediterend naar de zondag Mediterend naar de zondag
Er gaat op D.V. zaterdagavond 29 januari van 19.00 uu - 20.00 uur voor de derde keer een interkerkelijkgebeuren van start onder de titel: "mediterend naar de zondag". Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten uit onderscheiden kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden.
 
Overzicht
Datum Predikant Onderwerp Locatie
29 januari Ds. K.H. Bogerd Jezus stilt de storm CGK Damwâld
Sionskerk, Haadwei 127
26 februari Ds. G.J. Capellen Jezus geneest de 10 melaatsen HG Driezum
Hervormde Kerk
Van Sytsemawei 8
26 maart Ds. J.A. Mol Jezus geneest de zoon van de koninklijke hoveling HHK Wâlterswâld
Kerkgebouw GKV de Lichtbron
Tsjerkeloane 12
30 april Ds. A.A. Egas Jezus verandert water in wijn HG Wâlterswald
Hervormde kerk
Tsjerkeloane 34
21 mei Ds. H. de Greef Jezus geneest de geraakte CGK Broeksterwâld
Andreasgemeente
( Wordt gehouden in de Sionskerk, Haadwei 127 Damwald
terug