Kerkvoogdij Kerkvoogdij
Dhr. B. Schaafsma
Kooilaan 12
9113 AM Wouterswoude

Dhr. L. v.d. Ploeg
Wjuk 16
9145 RB Ternaard
 
terug