Interieur

Interieur

Interieur
 
Voor de ingang van de kerk ligt een grote, rechthoekige,rode steen. Dit is nog de oude altaarsteen die men in de Middeleeuwen gebruikte. In die tijd was het een Roomse Kerk. Het altaar moet, volgens oude geschriften, gestaan hebben op de plaats waar nu de preekstoel zit. Als we binnen stappen in de toren dan valt ons het bordje ”ROOKEN EN SPUWEN VERBODEN” op. Dit was bedoeld voor de mensen die graag mochten pruimen in de kerk. De vloer is van hout maar hieronder zit een rode estriken vloer. Bij het doophek voor in de kerk bevindt zich onder de vloer nog een oude grafzerk. De letters zijn er uit verwijderd zodat het onmogelijk is om na te gaan wie hier begraven ligt. Alleen het stukje tekst”en leit alhier begraven“ is nog leesbaar. In de toren zit een vloer van oude grijze tegels. De huidige lambrisering is geplaatst in 1982 bij de restauratie omdat de oude lambrisering in zeer slechte staat was.
 
Meubilair
 
Het doophek voor in de kerk was van eikenhout maar is bij de restauratie van 1982 vervangen. In één van de houten knoppen achter de diakenbank bevindt zich een inscriptie. Deze knoppen zijn wel antiek. Als we de preekstoel bekijken dan zien we dat deze preekstoel eenvoudig is, maar zeer fraai houtsnijwerk heeft wat afkomstig is uit de 18e eeuw. De oorspronkelijke plaats moet aan de zuidkant zijn geweest, omdat in het oosten toen het altaar zat. Later, na de Reformatie, is de preekstoel verhuisd naar zijn huidige plaats. Daarom staan de banken op deze manier gegroepeerd. De lessenaar op de preekstoel, die gemaakt is van koper, dateert uit 1841. Het koperwerk beeldt een stralende zon uit. De voorkant van de lessenaar is een koperen laurierkrans. De 1e Kanselbijbel was een Ravensteijn-editie van 1664. Deze Bijbel heeft men verkocht, omdat deze vanwege het Gotische lettertype moeilijk leesbaar was. De huidige Bijbel heeft een gewone Latijnse letter en is een uitgave van 1864. Voorin staat een “naamlijst van Intekenaren”. Onder hen was Thomas Sjolles Sinia, een bekende wethouder die veel voor het christelijke onderwijs hier ter plaatse deed.  Ook mensen uit het zogenaamde Frysk Reveil staan op de lijst vermeld. Deze Bijbel heeft zilveren sloten met inscriptie. De sloten dateren uit 1841 en zijn van de oude Bijbel ( Ravensteijn-editie) overgebracht op de huidige Kanselbijbel. De inscriptie luidt:”De Kerk te Wouterswoude 1841” . Het koperen doopbekken is antiek en werd vroeger ook gebruikt als collecteschaal. Het oude avondmaalsservies is afkomstig uit 1878 en niet meer in gebruik. Het huidige servies is geschonken door Fam. Sj. Haalstra. In plaats van de oorspronkelijke olielampen kwam er in 1922 in de kerk elektrisch licht. De kroonluchters die er nu hangen zijn in de plaats gekomen van de ijzeren kroonluchters die vanwege geldgebrek toen ( 1922) verkocht zijn. De galerij dateert uit 1844. De Bijbel op de avondmaalstafel is geschonken door ds. L.H. Oosten aan de gemeente toen deze in 1978 herdacht dat zij sedert 100 jaar een eigen predikant mocht hebben. De lessenaar voor de voorlezer en de houten voet van de doopvont zijn in 1982 gemaakt door Wiebe Jochums Raap. Voor het voorlezen in elke dienst wordt hier gebruik van gemaakt. Vroeger stond aan de zuidmuur een kachel die op turf gestookt werd. Het stookhok stond tegen de zuidkant van de toren aan. De kachel is in 1969 vervangen door centrale verwarming.
 

terug