Giften Giften
Giften zijn van harte welkom.

Daarvoor kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken:
NL21 RABO 0343 3086 73
tnv Hervormde Gemeente Wâlterswâld

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL68 RABO 0343 3083 12

Wij verzoeken u om uw vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor de solidariteitskas over te maken naar de bankrekening van de kerk en uw bijdragen voor de diaconie en het abonnementgeld voor de kerkbode naar de bankrekening van de diaconie.

 
terug