Geschiedenis Maranatha

Bouw Maranatha 1926
Geschiedenis Maranatha
De geschiedenis van het bekende gebouw van onze kerk gaat ver terug in de tijd. Om precies te zijn:1926. Vanaf die tijd is er sprake van” Maranatha”. Maar hoe zat het dan voor die tijd? Een terugblik in de nog aanwezige notulenboeken bieden hierover enige informatie.
 
Historie vanaf 1881.
 
In de allereerste notulen van de kerkvoogden en notabelen van 18 juli 1881 wordt er gesproken over het catechisatiegebouw. Dit gebouw, op dezelfde plaats, werd gebruikt voor de catechese en belangrijke vergaderingen.Voor die tijd was er geen commissie om de goederen te beheren maar op de genoemde datum zijn de kerkvoogden en de notabelen officieel gekozen. Of het gebouw ook dienst deed als consistorie is niet duidelijk te achterhalen uit de oude notulen. Wel is opvallend dat de verschillende vergaderingen gewoon thuis gehouden werden. Bij belangrijke gebeurtenissen, zoals verkiezingen, week men uit naar, zoals het genoemd werd, “het lokaal.”
Voor het onderhoud in die jaren werd een beroep gedaan op timmerman A. v.d. Tuin. Deze is belast met het nazien en indien nodig vervangen van het houtwerk. Of er in die tijd ook geverfd werd is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de conditie van het gebouw niet erg goed was. Pas in 1916 wordt er gesproken over vervangende nieuwbouw.
De meningen zijn divers. Volgens sommigen is de toestand van het lokaal zo slecht dat men het beste nieuwbouw kan plegen. De meerderheid is hier tegen. Men leeft in een turbulente tijd (eerste wereldoorlog) en alles is peperduur. De gemeente zal zich in de schulden moeten steken en dat is volgens de meerderheid onverantwoord. Het voorstel tot nieuwbouw wordt dan ook verworpen. Toch kon 2 jaar later in de vergadering van 28 februari 1918 een besluit worden genomen: Dhr E. Zijlstra zal Dhr. Vlieger opdracht geven om een begroting te maken voor het bouwen van een lokaal met ruimte voor 60 personen en tegelijk hier aan vast een kosterwoning met kamer en keukentje. Wanneer de begroting binnen komt zal er een besluit worden genomen. Blijkbaar is deze begroting niet positief uitgevallen, want het duurt tot 1923 voordat er weer gesproken wordt over het lokaal.
 
In de vergadering van 13 december 1923 wordt gesproken over de toestand waarin het lokaal verkeert.Door verschillende leden werd de wens uitgesproken om volgens het gemaakte bestek van 1918 een tekening te maken en een nieuw gebouw te verwezenlijken. Ook kwamen er andere reacties. Kerkelijke en vooral financiële bezwaren. Als besluit werd vastgelegd dat men een besluit hierover in de komende tijd zou nemen.
In 1924 wordt de hele nieuwbouw met een jaar opgeschoven, maar ook in 1925 durft men de beslissing niet te nemen. Toch is de toestand van het lokaal slecht want er moet lekkage aan het dak worden verholpen.
 
Maar dan komt 1926. In de vergadering van 3 maart van datzelfde jaar wordt besloten een nieuw lokaal met woning te bouwen. Het plan van 1918 is hierbij de leidraad. Het benodigde geld zal men gaan lenen tegen de voordeligste rentevoet. De aanbesteding vindt plaats op 28 juni 1926 bij café “Duijf “te Driesum. Acht bedrijven uit de directe omgeving leverden een inschrijvingsbiljet in. De opdracht werd gegund aan W.Kaspersma uit Dantumawoude voor een bedrag van f 3894,--. Voor het verfwerk werd een aparte zitting gehouden op 14 juli 1926. Hier kreeg C.Loonstra de opdracht voor een bedrag van f 337,-- inclusief het benodigde glas voor de ramen.
 
De Bouw.
 
De nieuwbouw wordt waarschijnlijk gestart op 1 juli 1926.In de vergadering van 26 juli van datzelfde jaar wordt besloten een gevelsteen te plaatsen met de tekst”Maranatha Jezus komt 1926”. De steen zal de 27e juli worden gelegd door meester J.Braaksma, het hoofd der school. Deze steen is nog terug te vinden in de voorgevel van ons gebouw. Vanaf dat moment wordt er gesproken over ”Maranatha”! Ook wordt vanaf dit moment besloten om het gebouw als consistorie te gaan gebruiken. De burgerlijke gemeente moet echter toestemming verlenen aan de predikant zodat deze in toga over de weg naar het kerkgebouw mag lopen.Wanneer dit niet is toegestaan moet de koster de toga iedere zondag van de pastorie naar de kerk brengen. De toestemming komt echter wel. Hoe lang de bouw heeft geduurd, is niet helemaal duidelijk, maar vast staat wel dat het gebouw in maart 1927 in gebruik is. Op de 24e maart is er namelijk een zitting voor de “rechthebbenden van de graven op de begraafplaats” in gebouw Maranatha.
 
 
terug