Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
Voor jongeren en ouderen die het verlangen in hun hart hebben om belijdenis des geloofs af te leggen is er de mogelijkheid om de belijdeniscatechese te volgen. Deze is te volgen in de pastorie van Wâlterswâld. Tijdstip waarop deze begint is 19.30 uur. De behandelde stof vind u in het boekje "de Heidelbergse Catechismus"
De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december, 20 december, 3 januari, 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 11 april, 25 april en 9 mei.

We hopen op gezegende bijeenkomsten.
terug