Zendingscommissie Zendingscommissie
Zendingscommissie Doel De gemeente is geroepen, het Evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen in deze wereld. We weten ons daarom ook geroepen tot zending. Met de  zustergemeenten Driezum en Wâlterswâld is een officieel contact aangegaan met Ds. P. Kleinbloesem, die namens de Gereformeerde Zendingsbond werkt in Cuba. Hij werkt samen met de lokale kerk en is betrokken bij allerlei vormings- en toerustingsactiviteiten.  Via het project ‘’Deelgenoten” hebben we ons als beide gemeenten verplicht om zijn werk jaarlijks met € 4.000,- te steunen. Hiertoe is ook een zendingscommissie in de gemeente actief. Via de kerkbode en deze site houdt de commissie ons op de hoogte van dit project, maar ook van andere belangrijke ontwikkelingen die de zending betreffen.   De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:


Mw. A. Oosten - de Groot
Achterweg 8 9109 AH
De Valom 06-23073472 

Dhr. M. Elzinga, deelgenotencontact
Ds. Germswei 15,
9104 DM Damwâld,
0511 422314.

Er zijn  op dit moment vier vacatures in deze commissie.
terug