Dagboek 2024

Dagboek 2024
Het GZB dagboek "Een hand vol koren"voor het jaar 2024 is ook weer te bestellen. De kosten voor het dagboek zijn € 14,95 waarvan ruim € 8,-- wordt besteed aan het project van ds. P. Kleinbloesem. Elke dag biedt zij 2 overdenkingen: een voor volwassenen en een voor de jongeren.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen verwerkenin de overdenkingen, krijgt u ook een kijkje in Gods kerk buiten onze landsgrenzen.

U kunt de dagboekjes bestellen via de intekenlijsten die in de kerk komen te liggen, of via de hervormde kerkapp van Driezum of Wâlterswâld. Voor diegene die liever willen mailen of bellen die kunnen ons benaderen via het onderstaande adres of telefoonnummer.
Voor Driezum:       ms.elzinga@solcon.nl   tel: 0511-422314
Voor Wâlterswâld: antje d g@hotmail.com tel: 0644914113

De prijs van het dagboek is € 14,95 en kan worden overgemaakt op de rekening van de zendingscommissie NL 26 RABO 0307817059 t.n.v. Ned. Herv. Gemeente Wâlterswâld o.v.v "Dagboekje G.Z.B. 2023"
terug