Verenigingen Verenigingen
Onze gemeente heeft diverse verenigingen, waaronder:
  • Zondagsschool
  • Jeugdvereniging
  • Vrouwenvereniging "Wees Getrouw"
  • Vrouwenbijbelstudiegroep "Effatha"
  • Mannenvereniging
  • Zendingscommissie
 
Vrouwenbijbelstudiegroep "Effatha" Vrouwenbijbelstudiegroep "Effatha"
In het nieuwe seizoen hoopt de vrouwenbijbelstudiegroep "Effatha" weer op de maandagochtend bij elkaar te komen. De start zal zijn D.V. 9 oktober 2023. De inloop is vanaf 9.15 uur en we beginnen om 9.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "Maranatha" in Wouterswoude. We hopen met elkaar na te denken over: Dagelijks volgen hoofdstuk 4 uit de Bijbelstudie: "Elke dag echtgenoot" Iedereen is van harte welkom.
Data: 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 18 maart en 15 april

Namens de vrouwenbijbelstudiegroep: Gjetsje de Jager en Dineke Hoogeveen.
 
Vrouwenvereniging "Wees Getrouw" Vrouwenvereniging "Wees Getrouw"
Na een periode van rust en vakantie hopen wij op D.V. woensdagavond 14 september 2022 weer te beginnen met onze verenigingsavonden. Deze avonden zullen worden gehouden in gebouw "Maranatha" in Wouterswoude. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.45 uur. Graag willen we u /jou uitnodigen om een keer bij ons te komen kijken / luisteren. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het is fijn om een Bijbel te hebben. Daardoor wil immers de HEERE zelf tot ons spreken. Het lezen van Gods Woord is niet altijd eenvoudig. Bijbelstudies kunnen ons helpen om het Woord beter te begrijpen.
In het komende seizoen 2022/2023 gaan de Bijbelstudies in Vrouw tot Vrouw over het "Enkele psalmen uit de Bijbel". Deze Bijbelstudies worden verzorgd door Ds. A. van Zetten uit Bennekom. Ieder studie wordt afgesloten met een aantal vragen die we op de vereinigingsavonden bespreken. We hopen met elkaar op goede en gezegende avonden.
 
Zondagsschool Zondagsschool
Op zondag is er na de kerkdienst rond 11:00 uur zondagschool voor de onderbouw (groep 1 t/m 4). De zondagschool vindt plaats in de Âld Skoalle te Driesum.

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is er elke twee weken club op zaterdagavond in Maranatha te Wouterswoude.
We komen samen om gezellig te kletsen, Bijbelverhaal te lezen en samen te zingen.
Alle kinderen zijn van harte welkom!

Groetjes, de leiding: juf Anna, juf Baukje, juf Elisabeth,juf Titia en  juf Pieti 
lees meer »
 
Jeugdvereniging Jeugdvereniging
De zomervakantie is voorbij en het seizoen voor de jeugdvereniging gaat weer beginnen. We hebben er zin in om jullie te ontmoeten en samen,met elkaar, ons te verdiepen in Gods Woord. De jeugdvereninging is er voor alle jongeren van de gemeenten Driezum en Wouterswoude vanaf 12 jaar. Neem ook gerust een vriend of vriendin mee!

De JV is verdeeld in 2 groepen(-16 groep en de + 16 groep) die één keer in de twee weken op zaterdagavond bij elkaar komen op de bovenverdieping van Maranatha.
De avond start om 20:00 en duurt tot ongeveer 21:30.
Per avond zijn we met 3 leiders per groep aanwezig.

Contributie:
De contributie bedraagt €25 per seizoen. Voor het JV weekend wordt nog een kleine bijdrage gevraagd.
 
Bijzonderheden:
We houden jaarlijks een actie voor een goed doel en in het hemelvaartsweekend hebben we de zogenaamde  JV nightaway.
 
Leiding:
Wijtske Feddema, Hendrike Kaspersma, Corne de Vries, Siebrina Schaafma, Gerard de Vries

We hopen en bidden dat al onze jongeren betrokken zullen zijn en raken bij de JV.


 
lees meer »