Diensten Diensten

Zondag 10 september       9.15 uur Dr. P. Vermeer Wezep
                                         14.00 uur Dr. P.Vermeer Wezep
Zondag17 september         9.15 uur Ds. K.H.Bogerd Opening Winterwerk
                                         14.00 uur Ds. K.H.Bogerd
Zondag 24 september        9.15 uur Prop. P.J. Lok Wezep
                                         14.00 uur Prop.P. J. Lok Wezep 
Zondag 1 oktober               9.15 uur Ds. K.H.Bogerd
                                         14.00 uur Ds. K.H.Bogerd
Zondag 8 oktober               9.15 uur Ds. F. Pierik Drachten/Een
                                         14.00 uur Ds. F. Pierik Drachten/Een
Zondag 15 oktober             9.15 uur Ds. K.H. Bogerd
                                         14.00 uur  Ds. K.H. Bogerd
 
 
Hervormde Gemeente Wouterswoude Hervormde Gemeente Wouterswoude
Wat fijn dat u onze website bezoekt. U bent van harte welkom om ook onze kerkdiensten te bezoeken! Elke zondag is er twee keer, om 9:15 uur en 14:00 uur, een eredienst in ons kerkgebouw aan de Tsjerkeloane 34 te Wâlterswâld.Informatie hierover vindt u op deze site onder het kopje diensten of onder de knop kerkdiensten. Tijdens de morgendienst is er een oppas voor de kleine kinderen in gebouw Maranatha tegenover het kerkgebouw.

Ook doordeweeks zijn er diverse gesprekskringen en verenigingen. Informatie hierover is op deze website te vinden onder de knop verenigingen.
 
Prikkelende Preken

De Jakobusbrief uitgelegd
Prikkelende Preken


Onder die titel verscheen op donderdag 13 april 2023 een nieuw boek van de hervormde predikant ds. K.H. Bogerd uit Wâlterswâld.
Centraal in het boek staat de Brief van Jakobus uitgelegd en toegepast.

Ds. K.H. Bogerd heeft voor deze titel gekozen, omdat de Jakobusbrief hem door zijn inhoud heeft geprikkeld. Ik noem een aantal thema’s die in deze brief aan de orde komen:

-‘Kwaadspreken is elkaar verdoemen’,
-‘Is ons bezit verrot?’,
-‘Is ziekenzalving Bijbels?’,
-‘De tong is als het roer van een schip’, ‘
-Waar komt goed en kwaad vandaan?’.          

Wanneer je tekst voor tekst door dit Bijbelboek heentrekt, zoals ds. Bogerd heeft gedaan, veelal in navolging van de kerkvaders en de reformatoren, dan kun je om geen enkele tekst in deze brief van Jakobus heen.

Het boek is voorzien van een inlegvel waarop staat dat het bedrag van € 19,50 kunt overmaken ten name van de hervormde gemeente te Wâlterswâld, zodat het hele bedrag van het door u gekochte boekexemplaar ten goede kont aan de kerk.
Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Om Sions Wil Alblasserdam, is verkrijgbaar in de boekhandel onder ISBN: 978-94-6335-126-3
 
 
QR code

QR code
Beste bezoeker,

Wanneer u onze website bezoekt, en de verschillende activiteiten volgt via de wegen van de media, dan is er nu een mogelijkheid om via de afgebeelde QR code een donatie te doen voor het werk in onze gemeente. U scant met de camera van uw smartphone de code en klikt op de link die verschijnt. Vervolgens kunt u via de link uw eigen gekozen bedrag doneren aan onze kerk. Alvast bedankt voor uw gave. Weet dat de HEERE de blijmoedige gever liefheeft.

 
 
Zomerlezingen Romeinenbrief

Zomerlezingen Romeinenbrief
‘De Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’

Steeds weer weten jongeren en ouderen de weg te vinden naar de Zomer Bijbellezingen in
Wâlterswâld. Daar verzorgt ds. K.H. Bogerd - Hervormd predikant van Wâlterswâld en bijstand in het pastoraat van Hervormd Driezum- voor het achtste seizoen een zestal avonden Bijbeluur.

DeBijbelavonden staan in het teken van ‘de Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’. Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik vind het heerlijk om voor en met allerlei mensen door een Bijbelboek heen te trekken, zowel met het oog op ons hart, alsook voor ons leven van elke dag.

En daarnaast om elkaar te ontmoeten en ook samen te zingen.’
De Bijbeluuravonden vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloane 75) op de
volgende woensdagavonden:  12 juli, 6 september, 20 september en 4 oktober. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur.
Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is vrij. De avonden zijn ook digitaal te volgen via de website van de gemeente: www.hervormdwouterswoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl