Catechese

Catechese
De catechese wordt dit seizoen opnieuw op de maandagavond gehouden in de Ald Skoalle in Driesum. De leiding zal voorlopig in handen zijn van Ds. J. Mol uit Driesum. Op D.V. maandag 4 oktober is de start van het catecheseseizoen. Er zijn de volgende groepen samengesteld: Groep 1 ( t/m 15 jaar)    18.30 - 19.15 uur
Groep 2 (vanaf 16 jaar)  19.15 - 20.00 uur
Groep 3 ( vanaf 18 jaar) 20.15 - 21.00 uur

Data
:
In de vakantieweken en in de week van dankstond voor gewas en arbeid en bidstond voor gewas en arbeid zijn er geen catechesaties.
 
terug