Protocol COVID-19 Protocol COVID-19

1. Algemeen

Het is toegestaan om kerkdiensten te houden tot 30 personen. Dit is exclusief ‘meewerkende personen’ aan de dienst en kinderen tot en met 12 jaar. Dat betekent dus dat de voorganger/ouderling van dienst/koster/coördinator en organist niet bij deze 30 personen gerekend worden. 
Voor alles geldt dat we de algemene maatregelen vanuit het RIVM moeten handteren. Dit betekent dus dat we overal (op de parkeerplaats, buiten, in de hal, in de kerk of waar dan ook) tenminste 1,5 meter afstand houden. Vanuit deze basisregel is ook het gehele protocol opgebouwd.
Daarnaast is het ook van belang dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt. Mocht het zo zijn dat u verkouden bent, griepklachten heeft of niet fit bent, blijf dan alstublieft thuis.
De mensen die zich bevinden in de kwetsbare groep (o.a. 70 jaar en ouder) dienen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om deel te nemen aan de diensten of niet. Graag willen we dit specifiek onder de aandacht brengen.
 

2. Parkeerplaats

Wanneer u met de auto naar de kerk komt wordt u verzocht om voldoende ruimte tussen de auto’s aan te houden. De parkeerplaats is groot genoeg en er kan dus ruimtelijker geparkeerd worden zodat bij gelijktijdig in- en uitstappen men niet meteen in de knel komt. Ook wanneer u met de fiets komt geldt hiervoor hetzelfde bij het stallen van de fietsen. 

3. Kerkgebouw

Ten eerste wordt u gevraagd meer tijd in te plannen voor het aankomen en binnentreden bij de kerk. Het is niet de bedoeling dat iedereen 5 minuten voor aanvang aankomt zodat er een opstopping ontstaat bij de entree.
Bij de aanloop naar het kerkgebouw zullen 1,5 meter markeringen zijn. Deze zijn hier aangebracht  zodat, wanneer er meer mensen gelijktijdig aankomen, we altijd de 1,5 meter in stand kunnen houden. De koster/coördinator zal aanwezig zijn om u op te vangen. Hij zal u verwelkomen en verder begeleiden naar een plek in de kerk.

3.1 Hal/Garderobe

Bij binnenkomst in de hal ziet u een zuil staan waar desinfectiemiddel op staat. U wordt verzocht hier gebruik van te maken. Daarnaast wordt u vriendelijk verzocht uw jas/tas mee te nemen in de kerk naar de plek waar u zit. De garderobe zal in deze periode buiten gebruik zijn. De deuren zullen openstaan en deze hoeven dus niet gebruikt te worden.

3.2 Indeling kerk

Om de 1,5 meter in stand te houden kunnen we niet alle banken gebruiken. We kunnen de 1,5 meter waarborgen door steeds 1 bank over te slaan (en waar de stoelen staan 1 stoelenrij). Dit betekent concreet dat we aan beide zijden 10 rijen hebben waar mensen kunnen zitten. Om te waarborgen dat de 1,5 meter in stand wordt gehouden wanneer iemand door het gangpad loopt kunnen er maximaal 3 volwassen personen in de bank zitten, welke aan de muurkant gaan zitten. Dit zal per beschikbare bank ook aangegeven worden door stickers. Banken die niet gebruikt mogen worden bevatten geen kussens en zijn gemarkeerd. We begrijpen dat u normaliter gewend bent om op een vaste plek te zitten echter is dit niet te realiseren in deze tijd. We hopen op uw begrip.

3.3 Zingen tijdens dienst

We zingen tot nader order geen psalmen in de eredienst.

3.4 Collecteren

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij het verlaten van het kerkgebouw kan u uw bijdrage in de collectezakken deponeren. Mocht u dat niet willen dan kan u het altijd digitaal overmaken. 

3.5 Ventilatie kerkgebouw 

Voor, tijdens en na de dienst wordt er maximaal geventileerd, om de lucht zo zuiver mogelijk te houden. Hierbij proberen we erop te letten dat het niet teveel tocht. Mocht u er toch last van hebben, geef dit dan aan bij de koster/coördinator.

3.6 Bijbel lenen van kerk

Wanneer u niet uw eigen Bijbel gebruikt maar een Bijbel gebruikt die achterin de kerk ligt, wordt u verzocht deze apart te retourneren op de hiervoor bestemde plek. Dit zal ook in de hal aangegeven worden.

3.7 Verlaten van kerkgebouw

De aanwezige kerkenraad zal als laatste binnen komen zoals we gewend zijn. Tevens zal de kerkenraad als eerste het kerkgebouw verlaten. Hierna zullen op aanwijzing van de koster/coördinator de kerkgangers per bank het kerkgebouw verlaten. U wordt hierin vriendelijk verzocht de aanwijzingen van de koster/coördinator op te volgen. Hij zal er voor zorgen dat er geen opstoppingen ontstaan in de hal.

4. Maranatha

In deze tijd zal gebouw Maranatha een andere invulling krijgen. Normaliter fungeerde de keuken als consistorie. Echter gezien de beperkte ruimte, moeten we dit verplaatsen naar de zaal in Maranatha.

4.1 Toilet

Het toilet in Maranatha zal nog steeds in gebruik zijn. Echter wordt u wel verzocht uw toiletbezoek tot het minimum te beperken. In Maranatha zullen ook de nodige desinfectiemiddelen aanwezig zijn.

4.2 Kinderoppas

Gezien het veranderende gebruik van Maranatha zal, tot nader orde, geen kinderoppas aanwezig zijn. Ouders kunnen dus met hun kinderen deelnemen aan de dienst of thuis blijven. Dit geheel naar eigen invulling.

5. Schoonmaak

In alle uitvoeringen dienen we ook rekening te houden met de schoonmaak van het kerkgebouw en bijgebouw. Dit moet gebeuren na elke dienst. Hiervoor gelden de volgende regels:
In alle banken waar plaatsgenomen mag worden ligt een verpakking met reinigingsdoekjes. We willen vragen wanneer iemand gebruik heeft gemaakt van een bank deze na de dienst, dus bij het verlaten van het kerkgebouw, af te nemen met een reinigingsdoekje. In de hal staat een prullenbak waarin  de doekjes gedeponeerd kunnen worden.
Daarnaast doen we een oproep aan een ieder om zich beschikbaar te stellen voor de schoonmaak na de dienst (zowel de morgendienst als de middagdienst). Naast de banken dienen alle andere voorwerpen nog schoongemaakt te worden die aangeraakt zijn (kansel, Bijbel, toilet, deurklinken etc.). Wanneer u zich hiervoor wilt inzetten wilt u dit dan doorgeven bij het aanmelden van de kerkdienst? (zie punt 6)

6. Aanmelden kerkdienst

Gezien de beperking dat er maximaal 30 gemeenteleden/gasten (exclusief ‘meewerkende personen’ en kinderen t/m 12 jaar) aanwezig mogen zijn en gezien het feit dat reservering verplicht is, hebben we hiervoor het volgende systeem ontwikkelt:
Voor elk huisadres van alle gemeenteleden willen we 1 persoon toevoegen aan de ‘Gemeente-app’. We willen u vragen voor vrijdag 12 juni een appje te sturen naar 06 1544 7329 zodat we uw nummer kunnen toevoegen aan de 'Gemeente-app'. In deze app kan op de zaterdag voorafgaand aan de zondag tot 12:00 uur aangegeven worden wanneer men wil komen en met hoeveel personen. Dit betekent dat aan word gegeven dat men de morgendienst óf de middagdienst wil bijwonen. Tevens kunt u aangeven geen voorkeur te hebben, dan wordt u ingedeeld. Mensen die niet beschikken over een smartphone kunnen dit telefonisch opgeven door te bellen naar 06 1544 7329. Eén persoon zal hier de coördinerende rol innemen om zoveel mogelijk in de wensen te voorzien. Naar aanleiding van de aanmeldingen zal een overzicht gedeeld worden voor de ochtend- en de middagdienst met wie wanneer wordt verwacht. Degene die geen smartphone hebben zullen telefonisch geïnformeerd worden.
De reden dat we elke week een nieuw rooster maken is  omdat niemand weet hoe de situatie over drie weken is. Mocht u bezwaar hebben om in een groepsapp uw aanmelding door te geven dan kan dit ook telefonisch doorgegeven worden op bovenstaand nummer. Echter om dit proces niet te ingewikkeld te maken verzoeken wij u vriendelijk om dit indien mogelijk middels de app te communiceren.

Al het bovengenoemde hebben we besloten in de afhankelijkheid van de Heere. We bidden en hopen dan ook op Zijn onmisbare zegen hierover. Als kerkenraad denken we met deze maatregelen een verantwoorde manier van samenzijn te organiseren. We beseffen dat we heel wat van u als gemeente vragen, echter hopen we op uw medewerking hierin en bidden we dat we spoedig weer op de ‘normale’ wijze onze erediensten mogen houden. We zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groeten,
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wouterswoude

 
terug