Kopij Kerkbode Kopij Kerkbode
Het volgende kerkblad zal DV 7 juli 2017 verschijnen.
De kopij graag vóór 30 juni 2017 inleveren.

De kopij kunt u naar dhr. D. Kooistra sturen.
terug