Genesis uitgelegd en toegepast

Genesis uitgelegd en toegepast
Ook in de zomerperiode bijbellezing in gebouw Maranatha.

We behandelen een serie hoofdstukken uit Genenis. Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.

U en jij bent op de hieronder vermelde woensdagavonden van 19.30-20.30 uur van harte welkom in gebouw Maranatha (tegenover de kerk, Tsjerkeloane 75) en na afloop staat de koffie klaar.

Data Bijbelezing zomerperiode:
D.V.  5 juni (Genesis 43), 19 juni, 3 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september en 25 september.


De Heere geve Zijn zegen,
ds. K.H. Bogerd

terug